Sensorische Informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het vermogen om zintuigelijke informatie vanuit de omgeving om ons heen en ons lichaam op te nemen, te verwerken en de verschillende stukjes informatie aan elkaar te verbinden, zodat we er adequaat op kunnen reageren.

Sensorische informatieverwerking heeft ook invloed op de ontwikkeling van de motoriek. De ontwikkeling van de motorische en sensorische fasen zijn belangrijk voor het aanleren van praktische en schoolse vaardigheden. Daarnaast heeft de sensorische informatieverwerking invloed op de aandacht en concentratie van het kind. Daarom is het van groot belang om het verband te leggen tussen de sensorische informatieverwerking, de motoriek, het alertheidsniveau en de procesvaardigheden van het kind.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen of deelnemen aan een van onze lezingen “Hooggevoeligheid en Sensorische Informatieverwerking”. Voor data en tijden, zie workshops en lezingen.