Ergotherapie

Het doel van ergotherapie is mensen zo goed en zelfstandig mogelijk laten functioneren in het dagelijks leven. Een ergotherapeut kan u helpen wanneer u beperkingen of problemen ervaart tijdens de uitvoering van dagelijkse activiteiten in de woon-, leef- of werkomgeving.

Na een intakegesprek stelt de ergotherapeut samen met de cliënt behandeldoelen op, waarna vervolgens een behandelplan wordt opgesteld. Tijdens het behandeltraject werkt de ergotherapeut vanuit de mogelijkheden en wensen van de cliënt om zijn of haar doelen te bereiken. Als de doelen bereikt zijn of als de cliënt wil eerder stoppen met de behandelingen, zal het behandeltraject worden afgesloten door middel van een eindgesprek.

Heeft u of uw kind zowel ergotherapie als fysiotherapie en / of logopedie nodig? Ergotherapie Volendam werkt samen met Fysio & Kinderfysiotherapie Volendam en Logopedie Volendam. Zo bevinden alle therapeuten zich onder één dak, waardoor aansluitend afspraken kunnen worden ingepland. Ook is er regelmatig overleg, zodat we zo goed mogelijk aansluiten op elkaar.